Samen leiden we de waterwerk­nemers
van de toekomst op

Studenten leveren een échte bijdrage aan de ontwikkeling van de regio en zichzelf. In de regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken ondernemers, gemeenten, maatschappelijke organisaties en onderwijs samen aan het opleiden van de waterwerknemer 2.0. Studenten leren in échte projecten over klimaatadaptatie, bodemdaling, circulaire economie, biodiversiteit, waterveiligheid en waterkwaliteit. Hierdoor leren wij als partners ook hoe we een toekomstgerichte tripartiete samenwerking kunnen realiseren.

PPS Waterroute gecertificeerd als Living Lab. >

Wat doet
PPS Waterroute

De publiek private samenwerking (PPS) Waterroute stimuleert de tripartiete samenwerking door het samen oplossen van complexe vraagstukken in het blauwgroene domein. Dit gebeurt altijd in multidisciplinaire teams vanuit een integrale aanpak. De student krijgt hierin een verantwoordelijke rol. Hiermee levert de PPS een duurzame en innovatieve bijdrage aan het opleiden van de waterwerknemer 2.0 en de regionale ontwikkeling binnen de blauwgroene thema’s.

Lees meer >

Projecten

1 /

Periode

Opdrachtgever

Locatie

Activiteiten

Over Ons

Van vraagstuk naar deelproject

De grote vraagstukken als klimaatadaptatie, bodemdaling en waterveiligheid kunnen we alleen oplossen door integraal samen te werken. Technologie en dat data-wetenschap spelen hierbij een sleutelrol. De waterwerknemer 2.0 moet heel goed kunnen samenwerken met collega’s uit verschillende disciplines aan complexe vraagstukken. De lat ligt hoog voor onze studenten, docenten, coaches, begeleiders en onderzoekers uit scholen en bedrijven. Want enkel door samen te werken kunnen we deze grote uitdagingen oplossen. In de video wordt getoond wat de onderliggende gedachte is van onze tripartite samenwerking.

Methodiek Waterroute

PPS Waterroute is verankerd in het blauwgroene netwerk van de regio en stelt zich tot doel het onderwijs te verbinden aan de regionale blauwgroene netwerken. Er zijn op dit moment drie onderwijsprojectmakelaars werkzaam: Hogeschool Inholland Landscape & Environment, mbo Wellantcollege Watermanagement & Da Vinci Infra, mbo/hbo Da Vinci Smart Technology en Applicatiebeheer. Samen met regionale projectmakelaars, ondernemers en ambtenaren vertalen zij de grote vraagstukken naar deelprojecten, die passend zijn bij de leervragen van de studenten. De afspraken betreffende het te realiseren product en de ontwikkeling van de studenten worden vastgelegd in de zogenaamde leerofferte.

Samen aan de slag met een project

Bekijk de PDF

Zo werken wij samen

Bekijk de PDF

Project Lammetjeswiel (The Movie)

Bekijk de film

PPS Waterroute/Blauwe Hotspot mag zich nu een officieel Living Lab noemen

Sinds juni 2019 is PPS Waterroute gecertificeerd als Europees Living Lab. PPS Waterroute heeft in de afgelopen jaren verschillende partijen samengebracht om innovatief onderwijs te realiseren en projecten te initiëren op het gebied van thema’s rondom water en groen. Komend schooljaar (2019-2020) zal Blauwe Hotspot Dordrecht deze taak op zich nemen. Door de certificering kunnen we het gedachtegoed van PPS Waterroute verduurzamen en opschalen onder de naam van de Blauwe Hotspot.

Lees meer

De Blauwe Hotspot

De Blauwe Hotspot is de plek waar het Wellantcollege samen met het bedrijfsleven de regionale verbinding binnen de Blauwgroene thema’s wil centreren. De Blauwe Hotspot is de ontmoetingsplaats voor bedrijven, gemeenten en onderwijs voor kennisuitwisseling tussen de verschillende netwerken. Tevens de plek voor cursussen, trainingen, het ontwikkelen van nieuwe keuzedelen en opleidingen. De regionale projecten worden hier verbonden met het onderwijs. Dit alles in verbinding met de andere regionale kenniscentra. In begin 2019 zal de website van de Blauwe Hotspot in de lucht gaan.

De Groene Hotspot
Duurzaamheidsfabriek
Groene Hart Academie

Evenementen

Downloads

Partners

PPS Waterroute participeert op dit moment in de netwerken: Kartrekkers Groen Verbindt A5H, Gebiedscoalitie A5H, Waterwerkgroep A5H, Gebiedsplatform A5H, Arbeidsregio A5H, Unie van Waterschappen, Cirkellab Drechtsteden, Platform Cirkelstad, CIV Water, Topsector Water en Katapult. Ook onderzoek is betrokken bij de ontwikkeling van tripartiete samenwerking. PPS Waterroute participeert in de onderzoekstrajecten ‘GroenPact: cross-overs’ en NRO ‘Grenswerkers’